„… ABY SOM RÁSTLA DO PLNOSTI KRISTA!“

V sobotu 13. januára 2024 sestry Noemi Ondreková a Consoláta Kviatková navštívili bývalý dom vo Vranove nad Topľou, v ktorom ešte donedávna sídlila jedna z komunít slovenskej provincie. Konala sa tam duchovná obnova žien s názvom: Starám sa, aby som rástla do plnosti Krista! Sr. Noemi ponúkla ženám  zamyslenia z myšlienok sv. Edith Stein, jednej  z najvýznamnejších osobností 20. storočia  venujúcej sa „ženským otázkám“. Ženy sa zamýšľali nad svojimi darmi a tiež aj prekážkami, ktoré im bránia dorastať do osobnej a ľudskej plnosti. Prednášok sa zúčastnil aj Mons. ThLic. František Šandor, ktorý následne v kaplnke odslúžil sv. omšu. Obnova končila spoločným obedom, kde okrem chutného jedla pokračovalo aj vzájomné zdieľanie a plánovanie do budúcich stretnutí.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top