OCENENIE TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

V piatok 27. mája 2022 predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška  ocenil viacerých laureátov cenou TSK. Toto ocenenie bolo udelené aj našej kongregáciiza nezištnú, obetavú a prínosnú prácu s mládežou a formovanie hodnotovo i osobnostne vyzretej spoločnosti v rámci Trenčianskeho kraja. Kongregácia školských sestier de Notre Dame sa významným spôsobom podieľa na výchove a vzdelávaní detí predškolského veku, žiakov základných a stredných škôl z Nového Mesta nad Váhom a obcí z novomestského okresu od roku 1927. Svoje poslanie vykonáva láskavým a otvoreným spôsobom voči mládeži. Formujúc harmonický rozvoj každej osobnosti investuje do procesu vzdelávania čas i námahu, a to nad rámec bežných povinností. Kongregácia verí, že tento prístup sa do regiónu Trenčianskeho kraja vráti v podobe mladej, vzdelanej a osobnostne vyzretej generácie, orientovanej na implementáciu a presadzovanie pozitívnych hodnôt do svojho života, ale aj do života svojich blízkych či celej spoločnosti.“

Slávnostné udeľovanie najvyššieho ocenenia kraja sa uskutočnilo na Trenčianskom hrade a prevzali ho sr. provinciálka Metoda Piatničková, sr. Inocencia Znášiková, sr. Cordia Litváková, sr. Kristína Chytrová a sr. Mateja Kviatková.

Zdroj

Úvodný obrázok zdroj.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top