PÁN ŽIVOTA A SMRTI SI POVOLAL SR. ŠIMONU MASLÍKOVÚ

So smútkom v srdci, ale s nádejou na večný život Vám oznamujeme, že  dňa 13. júna 2022 si náš Pán vo svojej nevyspytateľnej múdrosti povolal našu SR. MÁRIU ŠIMONU MASLÍKOVÚ. Po krátkej chorobe zomrela v komunite v  Beckove  zahrnutá modlitbami sestier vo veku 50. rokov životu a v 26. roku rehoľného života. Pohrebné obrady budú 15. 06. 2022 (streda) vo Františkánskom kostole sv. Jozefa v Beckove o 15.00 hod. Prosíme o modlitbu za spásu našej zosnulej sestry. Odpočinutie večné daj jej, Pane, a svetlo večné, nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji. Amen. (parte)

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top