PÁN ŽIVOTA A SMRTI SI POVOLAL SR. MARGARÉTU ŠTEFANKOVÚ

So smútkom v srdci, ale s nádejou na večný život Vám oznamujeme, že  dňa 18. augusta 2022 si náš Pán vo svojej nevyspytateľnej múdrosti povolal našu SR. MÁRIU MARGARÉTU ŠTEFANKOVÚ.  Zomrela v komunite v  Beckove  zahrnutá modlitbami sestier vo veku 98. rokov životu a v 76. roku rehoľného života. Prosíme o modlitbu za spásu našej zosnulej sestry.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top