POSVIACKA NOVEJ PRÍSTAVBY TRIED SPOJENEJ ŠKOLY SV. JOZEFA

Na sviatok sv. Petra Fouriera sestry provincie prežívali radosť z posviacky novej prístavby tried Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom. Posviacka začala slávnostnou sv. omšou, ktorú celebroval vdp. Blažej Čaputa, honorárny kanonik za všetkých tých, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhali pri realizácii projektu. Po nej boli požehnané nové priestory. Slávnosť bola ukončená spoločným obedom s pozvanými hosťami.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top