„PÚTNICI NÁDEJE“ – sesterské dni 2024

Beckovská komunita sa už tradične stala miestom sesterských dní v čase od 02. do 04. 01. 2024. Stretli sa v nej sestry zo všetkých slovenských komunít, aby vytvárali jednotu v duchu jubilejného motta: Pútnici nádeje. Provinciálne vedenie pripravilo pre toto stretnutie  program, ktorého cieľom bolo posilňovanie života v sesterskom spoločenstve, ale aj svojho vzťahu s Bohom.  Program sesterských dní bol uvedený scénkou, ktorá reflektovala citové prežívanie sestry a zároveň poukázala na jediný a jedinečný prameň nádeje spoznávaný v Narodenom Spasiteľovi.  Ďalšia časť stretnutia mala názov „Varí celá provincia“, kde si komunity pripravili rôzne druhy jedál, aby ním nielen obohatili spoločný stôl, ale predovšetkým, aby vložili svoj podiel do komunitného života.  V duchovnej časti stretnutia mal prednášku P. Jozef Mihok CSsR na tému pastorácia povolaní a hľadanie Božej vôle v živote zasvätených. Páter viedol aj moderovanú adoráciu pred vyloženou Najsvätejšou sviatosťou oltárnou. Záver bol venovaný „budovaniu mostov“, v ktorom sa sestry stretali na vzájomných rozhovoroch. 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top