POVOLANÍ ZASIEVAŤ NÁDEJ A BUDOVAŤ POKOJ

Na formačné dni v novomestskej komunite, ktoré sa konali v dňoch 12.4. až 14.4.2024 v duchu motta pápeža Františka Povolaní zasievať nádej a budovať pokoj, sa zišli sestry zo všetkých komunít slovenskej provincie. Svoje stretnutie začali moderovanou adoráciou a pokračovali duchovnými impulzami br. Simeona Brindzáka OFM. Ponúkol  v nich myšlienky z 1 Kor 12-13. Zdôraznil, že hymnus na lásku chce v nás posilniť vedomie Božej lásky, ktorá za nás bojuje a stojí o nás.  V ďalších častiach programu sa prelínali teambuildingové  a relaxačné aktivity so stretnutím predstavených ako aj stretnutím provinciálnej rady.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top