TAKÁ, AKÁ SOM, SOM PRENIKNUTÁ KRISTOM

Sestry košickej komunity spolu so sr. Noemi pripravili v sobotu 16.3.2024 pôstnu duchovnú obnovu pre ženy s témou: Taká, aká som, som preniknutá Kristom. Obnovu začali sv. omšou v kostole Kráľovnej Pokoja Košice-Juh, ktorú celebroval vdp. Martin Novotný. Program pokračoval na farskom úrade zoznamovaním pomocou imaginárnych obrázkov. Ženy spolu so sestrami sa zamýšľali nad duchovnou cestou ženy. Rozpoznavali svoje dary, túžby, potreby, motivácie, ktoré sa snažili prijať, prípadne očisťovať pre Božou tvárou v duchu myšlienky: „všetko to, čo na sebe neprijímame, je priestorom, kde v nás nie je Boh a kde v nás túži byť“. Napokon pred ikonou Krista odovzdávali Bohu svoj život, dávali súhlas, aby v nich rástol a konal, tak ako On sám chce. Po spoločnom obede sa zdieľali v skupinách, kde si odovzdávali svoje duchovné myšlienky, pohľady a skúsenosti. Odchádzali do svojich domov s novým nadšením a túžbou po vnútornom raste, celistvosti a zrelosti.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top