PÚŤ DO HRONSKÉHO BEŇADIKU

Komunita beckovských sestier navštívila 1. júna 2024 benediktínsky kláštor v Hronskom Beňadiku. Spolu s nimi putovali aj ich spolupracovníci a dobrodinci. Prezreli  si celý kláštorný komplex, ktorý je už pekne zrenovovaný. Dominantou je gotická Bazilika sv. Benedikta opáta a Panny Márie. V Bazilike  slávili sv. omšu, ktorú celebroval  Mons. Peter Brodek – rektor baziliky. Po sv. omši dostali požehnanie relikviou Kristovej krvi, ktorá je vzácnym klenotom  baziliky. Po sv. omši všetci účastníci  obdivovali  zaujímavé exponáty v kláštornom múzeu. Chvíle oddychu  prežili v kláštornej čajovni. Pochutnali  si na výbornom kláštornom bylinkovom čaji. Sestry ďakovali Bohu za krásny požehnaný čas a tiež rektorovi Mons. Brodekovi a jeho spolupracovníkom za to, že sa o nich  s láskou starali a venovali  im svoj čas.  

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top