PÚŤ K PÁTROVI GABRIELOVI

Komunita sestier z Nového Mesta oslávila sviatok pátra Gabriela v sobotu 15.2. na Vyšehrade. Priamo pri jeho hrobe sa pomodlili akadémiu, zaspievali si pieseň o pátrovi Gabrielovi – S dôverou otec Gabriel snažil sa o ten krásny cieľ, aby sestry i duše mladé kráčali k Bohu vždy a všade stále… Tiež prosili o väčšiu dôveru v Božiu prozreteľnosť.Navštívili aj komunitu sestier v Prahe a pozreli si najzaujímavejšie kultúrne pamiatky ako Loretto, Týnsky chrám, Pražské Jezulátko, Karlov most, orloj či Hradčany. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top