ŽIVOTNÉ JUBILEUM SR. ANNY

V nedeľu 16.2. sr. Anna Graindová oslávila svoje jubileum – 70 rokov života. Slávnostného obeda sa zúčastnil otec arcibiskup Mons. Ján Sokol, páter Bohuslav Šprlák O.Praem, sestry z beckovskej komunity a miestne spolusestry. Pri obede si hostia zaspomínali na spoločne prežité roky so sr. Annou. Nehýbali rôzne vinšovačky a piesne, ktoré obohatili sviatočnú náladu. Oslava pokračovala večerným posedením, kedy oslávenkyni popriali sestry z trnavskej komunity. Sr. Anna sa úprimne tešila z darov, ktoré jej darovala komunita. Najväčším prekvapením bolo požehnanie od pápeža Františka. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top