PÚŤ K PÁTROVI GABRIELOVI

Komunita sestier z Nového Mesta oslávila sviatok pátra Gabriela v sobotu 15.2. na Vyšehrade. Priamo pri jeho hrobe sa pomodlili akadémiu, zaspievali si pieseň o pátrovi Gabrielovi – S dôverou otec Gabriel snažil sa o ten krásny cieľ, aby sestry i duše mladé kráčali k Bohu vždy a všade stále… Tiež prosili o väčšiu dôveru v Božiu prozreteľnosť.Navštívili aj komunitu sestier v Prahe a pozreli si najzaujímavejšie kultúrne pamiatky ako Loretto, Týnsky chrám, Pražské Jezulátko, Karlov most, orloj či Hradčany. Foto…

Poteší nás Váš odber!

Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top