S TEBOU MA BAVÍ SVET – TÁBOR V BECKOVE

Aj tento rok si beckovské Nodamčatá užili tábor ako sa patrí. Zažili mnoho hier a zábavy. Téma tábora bola: S tebou ma baví svet. Každý deň deti zabávali kamaráti zo sveta Radostníčkova. Tábor každý deň poctila návšteva, ktorá ukázala deťom, že je treba na tomto svete pomáhať, radovať sa a najmä darovať niečo zo seba niekomu druhému, ako to bolo napríklad u detí v posledný deň. Každý mal darovať nejakú vec, ktorú si v tvorivých dielňach vyrobil. Užili si aj výlet do Bojníc, na ktorý sa deti a aj animátori veľmi tešili. Tento tábor, ako každý, bol úžasný.

[FAG id=5851]

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top