MALÝ PRINC

Sestra Šimona, ktorá pracuje na ZŠ sv. Jána Kalazanského v Nitre, pripravila na záver školského roka s deťmi v ŠKD malé prekvapenie pre rodičov: divadielko Malý princ.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top