SEPTEMBER SPOLU S PANNOU MÁRIOU

Mesto Vranov nad Topľou ochraňuje „Vranovská Pani, milostivá Matka,“ ktorá je znázornená na milostivom obraze v bazilike minor.  Každoročne sa v tejto bazilike slávi odpustová slávnosť na sviatok Narodenia Panny Márie, ktorej predchádza duchovná príprava. Do tejto prípravy sa aktívne spolu s mládežou zapojili aj sestry vranovskej komunity a účasťou na odpustovej slávnosti vyprosovali potrebné milosti a požehnanie pre deti, mládež i pre celú kongregáciu.

15. septembra však ožila aj kaplnka Sedembolestnej Panny Mária vo vranovskej komunite. Sestry spolu s členkami Duchovnej rodiny pátra Gabriela a s mladými z farnosti slávili Eucharistiu na počesť patrónky nášho národa. Sv. omšu celebroval miestny pán dekan ThLic. Štefan Albičuk. Foto..

Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top