SEPTEMBER SPOLU S PANNOU MÁRIOU

Mesto Vranov nad Topľou ochraňuje „Vranovská Pani, milostivá Matka,“ ktorá je znázornená na milostivom obraze v bazilike minor.  Každoročne sa v tejto bazilike slávi odpustová slávnosť na sviatok Narodenia Panny Márie, ktorej predchádza duchovná príprava. Do tejto prípravy sa aktívne spolu s mládežou zapojili aj sestry vranovskej komunity a účasťou na odpustovej slávnosti vyprosovali potrebné milosti a požehnanie pre deti, mládež i pre celú kongregáciu.

15. septembra však ožila aj kaplnka Sedembolestnej Panny Mária vo vranovskej komunite. Sestry spolu s členkami Duchovnej rodiny pátra Gabriela a s mladými z farnosti slávili Eucharistiu na počesť patrónky nášho národa. Sv. omšu celebroval miestny pán dekan ThLic. Štefan Albičuk. Foto..

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top