ZASTAVIL SA ČAS I SRDCE…

7. septembra 2020 pri zádušnej sv. omši o 14. hod vo Farskom kostole sv. Štefana Uhorského v Beckove sme sa rozlúčili s naším pátrom Bohuslavom Jozefom Šprlákom, O.Praem. Prial si byť pochovaný v Beckove,  blízko sestier, aby sa mal kto za neho modliť.     Hlavným celebrantom bol Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup, koncelebrovali dvaja opáti Kráľovskej kanonie premonštrátov v Prahe na Strahove: súčasný Daniel Janáček a emeritný Michael Pojezdný. Prítomných bolo asi 80 kňazov, pátrov premonštrátov i diecéznych kňazov. V jednej rozlúčkovej reči odznelo:

Dnes má páter dokončený príbytok,
dnes sa večnosť stala mu blízkou…
zastavil sa čas i srdce,
emócie po tvári putujú,
sú to straty, ktoré prebodávajú náš svet…
písali by sme príbeh inak,
ale Boh nám ho píše sám…
Jeho láska sprevádzala pátrove kroky a roky,
obrala ovocie života,
pripravila na koniec tu,
i na prvé stretnutie tam.

     Boh si ho zavolal, aj keď podľa ľudskej mienky možno trochu skoro. Ale páter Bohuslav nikdy netúžil žiť dlho, preto žil naplno… Ak mu niekto prial sto rokov života, hovoril, že také prianie je ťažký hriech. Celým srdcom patril Ježišovi Kristovi, ktorého svojím životom i kňazskou službou verne sprítomňoval. Jeho život bol naplnený láskou a službou Bohu i ľuďom. Všetci: starší, mladší, deti v škole, trpiaci v hospici, rehoľné sestry i laici mali miesto v jeho milujúcom otcovskom srdci. Snažil sa byť poslušný všetkému, čo cítil, že dobrý Boh od neho žiada, i keď mu to bolo ťažké.
     Boh, aj keď berie, robí to preto, že nám chce dať viac… Jemu, veríme, že nebo… A nám tiež niečo krásne, čomu ešte nerozumieme, ale keď povieme svoje áno, určite to zažijeme. Foto…

sr. Metoda Piatničková
provinciálna predstavená
Školských sestier de Notre Dame

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top