SESTRY NA TRNAVSKEJ NOVÉNE

V dňoch od 13. – 21.11. prebiehala v Trnave novéna pri milostivom obraze Panny Márie trnavskej. Každý deň si sestry nielen z trnavskej komunity vyprosovali potrebné milosti pre život a službu. V nedeľu 17.11. prechádzali ulicami mesta v procesii s obrazom Panny Márie. Tradícia procesie siaha až do roku 1710, od času vypuknutia morovej epidémie. Vtedy sa na sviatok Obetovania Panny Márie 21.11. zhromaždilo v Bazilike sv. Mikuláša všetko zdravé obyvateľstvo a po prosebnej svätejomši vyšla z chrámu procesia. Ešte v ten deň morová epidémia ustúpila. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top