ŤAŽKÉ ČASY NIE SÚ CUDZINCOM ANI DNES

„ŤAŽKÉ ČASY NEBOLI CUDZINCOM“

          Čítajte o tom, aké skúšky a ťažké časy zažívali Školské sestry de Notre Dame v období nacizmu v koncentračných táboroch.

        Úryvok z listu Ct. Matky M. Fabioly  (generálna predstavená Školských sestier de Notre Dame v čase II. svetovej vojny) poslaného prostredníctvom vojaka, ktorého matka žila vo Farnosti Božieho mena v Omahe. Matka vojaka list odovzdala sestrám Notre Dame žijúcim v Omahe. 

    

Ctihodná Matka M. Fabiola, generálna predstavená

          „Najťažšou skúškou posledných rokov bolo odlúčenie od materinca (v Horažďoviciach v Československu). 17 mesiacov som prežila v nemeckom zajatí v koncentračných táboroch na Pankráci v Prahe, v Terezíne a nakoniec v Ravensbruck v Meklenburgu v koncentračnom tábore pre ženy, kde som strávila celý rok.  Bola tam aj sr. M. Epifánia, provinciálna predstavená z Marienbal (Nemecko) spolu so sr. M. Ernestínou a sr. M. Zuzanou. Všetky tam zomreli. Mňa Boh zázračne ušetril a zachránil len vďaka mnohým modlitbám sestier. Do materinca som sa vrátila vyčerpaná, v žalostnom stave, ale pomerne zdravá.”

 

                    O sestrách, ktoré zomreli v koncentračných táboroch Matka Fabiola ešte píše:  “So sr. M. Epifániou som sa už v koncentračnom tábore  nestretla, zomrela mesiac pred mojim príchodom. Drahá sr. M. Ernestína ma okamžite našla a mohli sme sa denne stretať, pretože mimo pracovnej doby bolo dovolené chodiť medzi bunkami. Modlili sme sa spolu rehoľné modlitby, ruženec, a v nedeľu aj modlitby zo sv. omše, ktorá sa tam nikdy nekonala. Sr. M. Ernestína bola celý čas zdravá až do januára v roku 1945, kedy prechladla. Dostala týfus a 4. februára aj kvôli slabému srdcu, podľahľa. Vtedy sa nachádzala v izolovanom bloku, kde nebol prístup. Dúfam, že zomrela pokojne a ticho tak, ako žila. Sr. M. Zuzana tam prišla krátko pred Vianocami 1944 z Terezína, ale už vtedy trpela na týfus, ktorý sa tam veľmi šíril a preto blok, kde mala bunku, bol izolovaný. Hovorila som s ňou len raz, a potom už bola veľmi chorá. Bola len kosť a koža. Neskôr bola prevzatá do nemocnice, kde údajne pokojne zomrela 31. decembra 1944.”

        1. októbra 1945 prišli z Horažďovíc ďalšie správy: “Iba v našej nemeckej provincii sestry nemali obliečku, lebo im to nebolo dovolené. A to je chyba, za ktorú som bola vo väzení od 10. decembra 1943 do 27. apríla 1945. V roku 1943 boli v nemeckej provincii tri postulanky. Niekto to oznámil Gestapu a oni prišli presne pred obliečkou. Nemeckým novickám a postulantkám bolo rozkázané, aby išli pracovať pre štát mimo kláštora. Gestapo potom zobralo predstavenú Bystřice, sr. M. Ernestínu, provinciál. predstavenú z Marianbad a nakoniec aj mňa do väzenia.  Dve z týchto sestier za to zaplatili svojim životom. Zomreli v ženskom koncentračnom tábore v Ravensbruck blízko Furstenberg v Meklenburgu.”

          Matka Fabiola opísala aj posledné dni väzenia a jej návrat domov: „Z koncentračného tábora sme odišli 28. apríla 1945 a za sprievodu strážcov sme kráčali  šesť dní a päť nocí s batôžkom na chrbtoch cez Meklenburg až do 3. mája 1945, keď sme boli vyhlásení za slobodných a mohli ísť domov… Ja som sa spojila so skupinou 300 žien, ktorá sa rozhodla ísť loďou cez rieku do Prahy… Plavili sme sa už niekoľko dní… keď Angličania (vojaci) vyhlásili, že plavba po Labe nie je bezpečná z dôvodu nebezpečných mín. Potom sa vedenia ujali ruské komandá. Previezli nás na najbližšiu stanicu a vlakom sme išli cez Berlín, Frankfurt a Odru, cez Poľsko do Posenu a až potom do Prahy…”

          Z archívu spravovaného sr. Anitou Rolenc

ZDROJ             

Hodinky Matky M. Fabily z rokov 1943-1945 počas väzenia v koncentračnom tábore


          Šaty, ktoré mala oblečené Matka M. Fabiola v rokoch 1943-1945 počas pobytu v koncentračnom tábore. V jej odeve nosila zašitý fialový kríž.
KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top