TRNAVSKÁ NOVÉNA ZA ODVRÁTENIE COVID-u 19

V Trnave, v Bazilike sv. Mikuláša prebieha známa Trnavská novéna. Tento rok je venovaná 100. výročiu narodenia pápeža sv. Jána Pavla II. Mottom novény je heslo pápeža: „Totus tuus, Maria.“ Témy homílií reflektujú život a pôsobenie tohto veľkého pápeža počas jeho pontifikátu. Sestry trnavskej komunity boli oslovené, aby sa v nedeľu 15.11.2020 modlili sv. ruženec pred večernou sv. omšou. V nedeľu však ešte prebiehala novéna v obmedzenom režime, bez účasti verejnosti, preto sa mohli modliť iba tri sestry: sr. Regina, sr. Anna a sr. Zdenka. Od pondelka 16.11. platia nové pravidlá ohľadom slávenia verejných bohoslužieb, a tak sa bazilika začína aspoň spolovice napĺňať pútnikmi k zázračnému obrazu Trnavskej Panny Márie, ktorý zachránil v minulosti Trnavu a jej obyvateľov pred viacerými tragédiami. Tento rok žiadame Pannu Máriu o príhovor a pomoc tak ako naši predkovia pred mnohými rokmi: za odvrátenie pandémie Covidu 19!

[FAG id=4549]

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top