SLOVO SA TELOM STALO A PREBÝVALO MEDZI NAMI!

„Slovo sa stalo telom…“
       (Jn 1, 14)

  V plnosti času
  sa Božie SLOVO obrátilo na Máriu  
  a ona ho prijala celým svojím bytím.  
  Z nej si vzalo TELO a narodilo sa 
  ako SVETLO pre ľudí.
  Toto DIEŤA nám bolo dané
  ako veľký DAR,
  ktorý nás vnútorne premieňa,
  dáva nám pokoj, svetlo i radosť 
  a osvecuje celý oblúk
                           našej životnej cesty.                        
    (por. František: Lumen fidei 20,58)

Z lona matky Cirkvi sa túto noc znova narodil Boží Syn, ktorý sa stal človekom. Jeho meno je Ježiš, čo znamená Boh zachraňuje. Otec, Večná a nekonečná láska, ho poslal na svet nie aby ho odsúdil, ale aby ho spasil (porov. Jn 3,17). Otec ho dal, s nesmiernym milosrdenstvom. Dal ho všetkým. Dal ho navždy. A On sa narodil ako maličký plamienok zažatý vo tme a chlade noci.
To dieťa, narodené z Panny Márie, je Božie Slovo, ktoré sa stalo telom. Slovo, ktoré nasmerovalo srdce a kroky Abraháma do zasľúbenej zeme, a naďalej priťahuje tých, ktorí sa spoliehajú na Božie prísľuby. Slovo, ktoré viedlo Hebrejov na ceste z otroctva k slobode, a naďalej volá otrokov každej doby, aj dneška, vyjsť zo svojich väzení. Je to Slovo žiarivejšie nad slnko, vtelené v maličkom synovi človeka. Je to Ježiš, svetlo sveta.
(Sv. Otec František: Urbi et orbi, Vianoce 2019)

          Milí naši spolupracovníci, príbuzní, známi, priatelia a podporovatelia!

           Znovu tu máme sviatky príchodu vteleného Slova, Svetla, Pokoja na tento svet. Tento rok ich prežívame trochu v napätí z nebezpečenstva šírenia nákazy COVIDU 19, zo strachu pred chorobou… Nevieme, čo nás v budúcnosti čaká… Ale určite vieme, že Boh bude stále s nami, lebo znova prichádza ako bezmocné Dieťaťa, aby bol každému blízky a pre všetkých prijateľný.
          Nech vám Dieťa z jasieľ odmení každú vašu obetu, modlitbu, službu, ktorou podporujete šírenie a upevňovanie kráľovstva Lásky v srdciach detí a mladých.
          Prajeme  Vám, aby ste v tieto požehnané dni prežili vo svojom srdci dotyk Božej lásky a tvár Dieťaťa spoznali v tvárach  všetkých ľudí.

          Požehnané Vianoce i celý nový rok 2021, prežívaný s Božím Slovom, ktorým sa nám dobrý Boh prihovára, pri jasliach vyprosuje
                                                                                

                                                                                            provinciálka
                                                                            a všetky Školské sestry de ND 
 
          Nové Mesto nad Váhom 15. decembra 2020

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top