SPOLU SO SV. JOZEFOM SLÁVIME DEŇ RODINY

Na nádvorí Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom sa v sobotu 19. júna  konal Deň rodiny za účasti Školských sestier de Notre Dame, pedagógov, rodičov, detí a spolupracovníkov školy. V tomto mimoriadnom roku sv. Jozefa sa oslava začala votívnou svätou omšou o sv. Jozefovi, ktorú celebroval vdp. dekan Blažej Čaputa. Po jej skončení posvätil poľnú kaplnku vo forme prístrešku na dvore Spojenej školy, ktorá bude slúžiť k úcte sv. Jozefovi. Program pokračoval katechézou o sv. Jozefovi, ktorú pre rodičov predniesol vdp. Anton Kračunovský OFM. Pre deti zúčastnených rodín boli pripravené v celom areáli workshopy. Veľkú radosť im urobilo stavanie veže z polienok, výroba drevených príveskov sv. Jozefa, hádanie predmetov v domácnosti Panny Márie, cesta bludiskom ako „hľadanie v chráme“ a vytváranie nápisu RODINA na trávu z ceruziek. Každá rodina sa mohla odfotiť vo fotoateliéri na dvore, ktorý zobrazoval svätú Rodinu. Nakoniec bolo pripravené pre všetkých občerstvenie. Spoločenstvo rodín spolu so sestrami, pedagógmi, deťmi a spolupracovníkmi školy prežili krásny deň vo vzájomnej radosti a spolupatričnosti. Celá akcia sa konala s povolením Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne za prísnych hygienických opatrení, použitím rúška a preukázaním sa potvrdením o negatívnom teste, prípadne očkovaní.

 sr. Auxília Matlová                                                                                     

DEŇ RODINY SO SV. JOZEFOM 2021

[FAG id=5694]

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top