SPOMIENKA NA PÁTRA BOHUSLAVA ŠPRLÁKA OPRAEM.

9. septembra sa v Beckove konala duchovná spomienka na pátra Bohuslava Šprláka O.Praem. pri príležitosti 1. výročia smrti. Svätú omšu o 16. hodine celebroval Mons. Peter Beňo, pomocný nitriansky biskup s prítomnými kňazmi. Po nej nasledovala prezentácia spomienok sestier a Ing. Jozefa Denku. Potom bol na cintoríne požehnaný pomník na hrobe pátra Bohuslava. Biskup, kňazi a sestry sa zúčastnili spoločného agapé v kláštore sestier v Beckove.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top