SPOMIENKA NA TROCH KOŠICKÝCH MUČENÍKOV V TRNAVE

V Trnave sa 12. 10. 2019 konala slávnosť svätých košických mučeníkov. Po svätej omši nasledovala procesia s relikviami týchto svätcov ulicami mesta. Hlavným celebrantom svätej omše bol ostrihomsko-budapeštianský arcibiskup metropolita, prímas Maďarska, Péter Erdö. Košickí mučeníci Marek Križin, Štefan Pongrác aMelichar Grodecký, boli umučení 7. septembra 1619 v Košiciach počas povstania Gabriela Betlena Pápež Ján Pavol II. ich 2. júla 1995 počas svojej návštevy v Košiciach vyhlásil za svätých. V Trnave v Jezuitskom kostole sú uchovávané dve lebky: sv. Melichara Grodzieckeho, SJ a sv. Štefana Pongrácza, SJ. Tretiu lebku sv. Marka Križina (pôsobil v Komárne ako arcidekan a ostrihomský kanonik), ktorá sa nachádza v ostrihomskej katedrále, priniesol do Trnavy hlavný celebrant slávnosti. Slávnosťou vyvrcholila spomienka 400. výročia úmrtia svätých košických mučeníkov v Trnavskej arcidiecéze a zúčastnili sa jej sestry trnavskej komunity. Foto…

sr. Zdenka

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top