10. VÝROČIE POŽEHNANIA KAPLNKY V TRNAVSKEJ KOMUNITE

V stredu 9. októbra 2019 si sestry trnavskej komunity pripomenuli 10. výročie požehnania kaplnky. Mali slávnostnú sv. omšu, ktorú celebroval ThLic. Peter Šimko, riaditeľ Arcibiskupského úradu a HELic. Dušan Kolenčík, kancelár.
Pán riaditeľ sa sestrám prihovoril počas kázne a vyzdvihol stálu prítomnosť sviatostného Pána Ježiša medzi nimi ako veľkú milosť a požehnanie pre každú z nich a aj pre celú komunitu. Foto…

sr. Zdenka

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top