SR. REGINA: „…začala som žiť svoj sen o Božej láske ku mne!“

Mala som 17 a začala som intenzívnejšie prežívať svoju vieru. Hľadala som zároveň, čo odo mňa Boh chce (alebo čo je chcem od neho). Odpoveď som nachádzala v štúdiu katechizmu, samizdatovej teológie (ktorú mi zháňal môj spolužiak – budúci kňaz Marián Vivodík) a najmä Svätého písma. Bytostne sa ma dotklo evanjelium Mt 19,11 „nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané“. Priťahoval ma život tých, „ktorým je to dané“. Odvtedy som sa všemožne snažila dozvedieť niečo o zasvätenom živote na Slovensku.

Kňaz, ktorý pôsobil v našej farnosti bol želivský premonštrát P. Bronislav Ignác Kramár a na fare mu posluhovali dve sestričky premoštrátky. Tie ma pozvali aj na slávnosť obliečky do Vrbového. Prišla som tam aj s mojimi rodičmi, ale len čo som vstúpila do ich kostola, nemohla som tam vôbec vydržať a povedala som našim, aby sme hneď išli preč. Oni sa začudovali (a trochu aj potešili) a odviezli ma domov.  Nebolo to ono.

          Plán B sa naskytol, keď som vo farskom kostole v Seredi – za ním je gymnázium, ktorého som absolventkou a na rannú sv. omšu som chodievala v poslednom roku štúdia takmer vždy, keď sme nemali nultú hodinu – takže na kostolnej výveske som zazrela výstrižok z Katolíckych novín so zoznamom charitných domov vedených rehoľami, ktoré dostali povolenie prijať nové členky. Tam sa na mňa pozerala Notre Dame – Panna Mária v mojej milovanej francúzštine a už vtedy som sa videla ako notredamka. Zostávalo mi už len vybaviť niekoľko technických záležitostí – napísať na uvedenú adresu a skontaktovať sestry. Potom som sa už nevedela dočkať, kedy budem plnoletá a budem môcť odísť za svojím snom, lebo moji rodičia neboli z môjho rozhodnutia nadšení… Hnevali sa aj preto, že som nenastúpila na vysokú školu, na ktorú ma prijali bez prijímačiek, ale namiesto toho som sa od septembra 1989 zamestnala v Charitnom dome v Piešťanoch ako upratovačka. O rok neskôr som mala obliečku a začala som žiť svoj sen o Božej láske ku mne.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top