„NARODENIE JE PRAMEŇOM NÁDEJE!“

„Chlapček sa nám narodil, daný nám je syn…“ (Iz 9,5) „Ježiš sa narodil v maštali, no zahrnutý láskou Márie a Jozefa. Tým, že sa narodil v tele, Boží Syn posvätil rodinnú lásku. Nech sú Vianoce pre všetkých príležitosťou znovu objaviť rodinu ako kolísku života a viery; miesto prijímajúcej lásky, dialógu, odpustenia, bratskej solidarity a zdieľanej radosti, prameňa pokoja pre celé ľudstvo. Narodilo sa Dieťa: narodenie je vždy prameňom nádeje, je životom, ktorý sa rozvíja, je prísľubom budúcnosti. A toto Dieťa, Ježiš,  ktoré Mária porodila v Betleheme, sa narodilo pre všetkých. Vďaka tomuto Dieťaťu sa všetci môžeme obrátiť na Boha s oslovením „Otec“, „Otecko“.  (Sv. Otec František, Urbi et orbi Vianoce 2020)

 Milí naši spolupracovníci, priatelia a známi,

„tento Chlapček, mocný Boh, Knieža pokoja“ (porov. Iz 9,5) vystiera rúčky a túži nájsť svoj príbytok v ľudských srdciach, v srdciach nás dospelých, ale i v srdciach detí. K tomu nás pozýva i Matka Mária, keď podáva bl. Alexii Dieťa so slovami: „Staraj sa oň, aby rástol!“ Vy nám svojou modlitbou a službou pomáhate v tomto úsilí, za čo Vám patrí naše úprimná vďaka.

Radostné Vianoce, osobné stretnutie sa s Chlapčekom, Máriou i Jozefom v kruhu svojej rodiny v tieto milostiplné dni a Božie požehnanie do celého roka 2022 vám praje a pri jasliach vyprosuje

                sr.MetodaaPiatničková,úprovinciálka                                                                                                               a  všetky sestry ŠSND

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top