STRETNUTIE BÝVALÝCH ZAMESTNANCOV ZŠ SV. JOZEFA

V priestoroch kláštora Školských sestier de Notre Dame v Novom Meste nad Váhom sa uskutočnilo stretnutie bývalých učitelov, zamestnancov, sestier a kňazov, ktorí pred 33 rokmi začali učiť na novovzniknutej Základnej škole sv. Jozefa, vtedy ešte v provizórnych priestoroch na Pionierskej  ulici. Stretnutie iniciovali učiteľky vzhľadom k tomu, že niektorí učitelia a zamestnanci uz zomreli a chceli tiež oživiť spomienky na začiatky školy. Zúčastnili sa ho i otcovia premonštráti – P. Viktor Locner a P. Róbert Kopecký OPraem, ktorí vtedy učili na škole a spolupracovali so sestrami. Stretnutie organizačne pripravili sr. provinciálka Cordia spolu s prvou riaditeľkou školy sr. Inocenciou Znášikovou. Začalo spoločným slávením Eucharistie, po nej si prezreli školu a stretli sa na agapé. Spoločenstvo pedagógov a zamestnancov prišli pozdraviť aj bývalí žiaci – vtedy prváci – MuDr. Katarína Trenčanská (rod. Bieliková) a Ing. Sebastián Matejík. Súčasťou stretnutia bolo aj online spojenie s Kazachstanom so sr. Janou Greňovou, ktorá bola tiež medzi prvými učiteľkami školy.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top