SVETOVÝ DEŇ MLÁDEŽE NA DIECÉZNEJ ÚROVNI V KARAGANDE

V Nedeľu Krista Kráľa, ktorá je od minulého roka novým termínom svetového dňa mládeže na diecéznej úrovni, sa uskutočnilo diecézne stretnutie mladých s o. biskupom len v nedeľné popoludnie. Pre veľkú vzdialenosť (Karaganda je od Balchaša vzdialená 400km)  a zaneprázdnenosť mládeže sa sestry rozhodli pre akciu „Týždeň Cirkvi pre mladých“ na farskej úrovni. Niesol sa v znamení hesla: ...aby vo farnosti pulzovalo mladé srdce“. Program sa začal mládežníckou sv. omšou, pri ktorej o. Pavol oboznámil mladých s posolstvom sv. Otca  na XXXVII. svetový deň mládeže 2022-2023. Spolu rozjímali na tému „Vtedy Mária vstala a ponáhľala sa…“ Program pokračoval spoločnou večerou, hrami, súťažami, zábavou, ktorej pre mladých nikdy nie je dosť. Nechýbal ani spev, naučili sa hymnu Svetových dní mládeže. Mladých sa hlboko dotýkala hra „hovor, počúvam Ťa“. Obsahovala otázky sformulované na základe posolstva sv. Otca. Mladí si otázky vyberali z košíka a odpovedali na ne. Ak ich zaujímal názor druhého člena skupiny, mohli oň požiadať.  Potom nasledovala “Noc v kostole“ – t.j. nočná adorácia. Jej predmetom bol iPhone, ktorý cez aplikácie upozorňoval na spojenie s Ježišom. Po krátkej noci sa nový deň začal sv. omšou. Nasledovali  raňajky a po nich  mládežníci  hľadali svoje „korene“. Ako vyplýva z posolstva sv. Otca, našli ich v starých rodičoch – analogicky korene ich viery sú v babičkách balchašskej farnosti. Keďže Mária sa vybrala do hornatého kraja, aby navštívila Alžbetu, aj mládež farnosti sa vybrala cez zaprášenú step navštíviť choré farské babičky – Liliu, ktorá je po mozgovej mŕtvici, býva 6 km od Balchaša a túto trasu – „pre našich mladých neprekonateľnú“ – prekonali ako Mária peši. Predtým všetci svorne piekli z lístkového cesta a z párkov voňavú kyticu. Radosť z toho, že „vstali, ponáhľali sa, a išli,“ bola na obidvoch stranách neopakovateľná.

Vyvrcholením  dní mládeže bolo nedeľné stretnutie s celou farnosťou. Myšlienku „Cirkev má čo povedať mladým a mladí majú čo povedať Cirkvi“  realizovali vylosovaním lístočkov s menami – dvojice sa budú počas celého roka modliť jedno Zdravas Mária. Potom spôsobilosť dvojíc vyskúšli kvízom z oblasti spoločenského života a biblie. Dni mládeže zakončili svedectvom manželov z Taraza, ktorí boli na balchašskej farnosti na návšteve, a neodmysliteľným čajepitím.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top