POSVIACKA 4. TRIEDY MŠ BL. ALEXIE

Na sviatok sv. Petra Fouriera 9.12.2022 bola v Novom Meste nad Vahom pekná slávnosť. Konala sa posviacka 4. triedy Materskej školy blahoslavenej Alexie. Začala sa slávnostnou svätou omšou, ktorú celebroval otec arcibiskup Mons. Ján Orosch s viacerými kňazmi. Prítomné boli sestry z generalátu, bavorskej provincie a z komunít slovenskej provincie. Pozvaní bolihostia z Mestského úradu Nové Mesto nad Váhom na čele s primátorom, Stabilitu a zástupkyne mestských materských škôl mesta. Deti pripravili veľmi milý program a potom nasledoval spoločný obed. Správu o udalosti priniesla aj https://www.tkkbs.sk a aj novomestská TV Pohoda:

 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top