TÁBOR „ICHTHYS“ VO VRANOVE N/TOPĽOU

Vranovské deti v čase od 11.-15.7.2022 pod vedením sr. Imakulaty prežili denný tábor s názvom Ichthys. Tak ako rybky môžu žiť iba vo vode, i my môžeme šťastne žiť iba v Ňom, lebo „… v Bohu žijeme, hýbeme sa a sme“ (Sk 17,28)! On je tou živou vodou, živým oceánom, alebo AKVÁRIOM, v ktorom môžeme  spokojne žiť. Aby si to vranovské deti lepšie uvedomili, počas celého tábora žila s nimi v malom akváriu skutočná, živá rybka, ktorá túto pravdu pripomínala a zviditeľňovala. Aby sa všetkým dobre žilo, je potrebné sa o akvárium aj starať. Ako? O tom bol celý tábor. Účastníci sa učili, ako sa okysličuje voda modlitbou, ako sa čistí, prípadne vymieňa ľútosťou, ospravedlnením sa, spytovaním svedomia, či svätou spoveďou, ako voda musí obsahovať aj živiny Eucharistie, ako rybke nie je dobre samej, ale potrebuje spoločenstvo, nad ktorým bdie Mama – Hviezda morská. Okrem toho, deti zažili veľa šantenia, zábavy, smiechu a šťastných chvíľ.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top