„THE GREAT EXPEDITION“ V ZUBROHLAVE

Nosnou témou tohtoročnej Veľkej výpravy (The great expedition) zubrohlavských detí na dennom tábore (od 11.-15.7.2022) bol biblický príbeh JOZEFA EGYPTSKÉHO. Deti počas tábora spoznávali jeho rodinu: 11 bratov a otca Jakuba, zistili, aké to je, byť zradený bratmi. Prostredníctvom športových a zábavných hier, ale aj  hlavolamov a tajničiek pomohli Jozefovi vyslobodiť sa z väzeniaNeunikli ani hladomoru v Kanaáne a svoje jedlo si museli draho získať egyptskými mincami! Veruže im v ten deň obed v obecnej jedálni chutil tak, ako nikdy! Ba zdá sa, že zubrohlavská jedáleň bude jednou z tých vychýrenejších :)! Jozefov príbeh pomohol deťom uvedomiť si cenu rodiny, hodnotu čestnosti a vernosti Bohu aj v ťažkých okolnostiach. Všetkých účastníkov tábora poctila svojou prítomnosťou aj sr. M. Ignácia Jagnešáková Misionárka lásky sv. Matky Terezy, rodáčka zo Zubrohlavy, ktorá si svojou srdečnosťou získala srdcia všetkých detí. Hovorila deťom o svojom povolaní a o svojej nastávajúcej misii v Etiópii, kde deti zažívajú hladomor každý deň.

Tábor s názvom „The great expedition“ pripravila sr. Katarína spolu s mladými animátormi. Vďačnosť patrí aj sr. Veronike OSF a p. učiteľke Simone Papákovej, ktoré zabezpečovali nevyhnutné potreby tábora, ale aj pani kuchárkam v jedálni, ktoré sa postarali o stravu detí. Ďakujeme aj vedeniu ZŠ s MŠ v Zubrohlave za poskytnutie priestorov a p. farárovi vdp. ThLic. Pavlovi Jurčišinovi za zabezpečenie duchovných potrieb všetkých účastníkov.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top