TÁBOR SMEROVKY V PIEŠŤANOCH

Táborového týždňa „Smerovky“ v Nodame v Piešťanoch (od 12. 07. do 16. 07. 2021) sa zúčastnilo 66 detí a animátorov. Sprevádzal ich mladý influencer, teraz už blahoslavený Carlo Acutis. Získavali od neho „smerovky“ pre dobrý život. Každý deň absolovali symblický let do mesta,v ktorom Carlo žil, alebo ho navštívil: Londýn, Miláno, Assisi, Gargáno, Lanciano, Fatima.  Názvy týchto miest niesli aj skupinky. V každom meste sa inšpirovali dobrom, ktoré v ňom Carlo vykonal a kreatívne ho aplikovali formou táborovej hymny, tvorby skupinového tabletu, táborového trička, interaktívynch scénok z jeho života, púte na horu Butkov, výletu na hrad Beckov, tvorivých workshopov na výrobu darčekov, divadelného predstavenia Delfín, výcviku s príslušníkmi hasičského zboru, olympiádou, tancami a spevom. Na záver pripravili pre rodičov tanečno-scénické vystúpenie s posolstvami tábora. Rozlúčili sa táborovou hymnou, udelením certifkátu „Priateľ Carla Acutisa“ so Smerovkami pre život a táborového batoha s jeho heslom: „Non Io, ma Dio! Not I, but You, O Lord!“

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top