TAJOMNÁ JASKYŇA

Druhá májová nedeľa je sviatkom našich mamičiek. Beckovskí Nodamáci pod vedením sr. Faustíny chceli osláviť aj nebeskú Matku – Pannu Máriu. Deti dostali dôležitú úlohu: sivú tajomnú jaskyňu – premeniť na jaskyňu plnú krásy a radosti pre Pannu Máriu. Mali na to tri májové sobotné stretnutia. Na prvom stretnutí sa zamerali na kamene, ktoré farebne pomaľovali a zároveň úlohou detí bolo vykonať ku každému kameňu dobrý skutok.

Na druhom stretnutí mali „posadiť“ kvety okolo jaskynky. Deti využili svoju zručnosť a z farebných papierov urobili krásne farebné kvety. Kvetinová výzdoba sa im veľmi vydarila. Na poslednom stretnutí predstavili Panne Márii vlastnoručne vyrobenú jaskynku a spevom aj tancom si spríjemnili tieto spoločné chvíle. Za splnenie náročných úloh čakala deti sladká zmrzlinová odmena. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top