TAJOMNÁ JASKYŇA

Druhá májová nedeľa je sviatkom našich mamičiek. Beckovskí Nodamáci pod vedením sr. Faustíny chceli osláviť aj nebeskú Matku – Pannu Máriu. Deti dostali dôležitú úlohu: sivú tajomnú jaskyňu – premeniť na jaskyňu plnú krásy a radosti pre Pannu Máriu. Mali na to tri májové sobotné stretnutia. Na prvom stretnutí sa zamerali na kamene, ktoré farebne pomaľovali a zároveň úlohou detí bolo vykonať ku každému kameňu dobrý skutok.

Na druhom stretnutí mali „posadiť“ kvety okolo jaskynky. Deti využili svoju zručnosť a z farebných papierov urobili krásne farebné kvety. Kvetinová výzdoba sa im veľmi vydarila. Na poslednom stretnutí predstavili Panne Márii vlastnoručne vyrobenú jaskynku a spevom aj tancom si spríjemnili tieto spoločné chvíle. Za splnenie náročných úloh čakala deti sladká zmrzlinová odmena. Foto…

Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top