TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

V týždni od 6. – 12. mája 2019 Vás pozývame k modlitbe za kňazské a rehoľné povolania pre Cirkev, ku ktorej nás intenzívne povzbudzuje pápež František. Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka podnety  na modlitby na  každý deň tohto týždňa: Zborník 2019. K dispozícii je aj plagát

      Zborník k Týždňu modlitieb za duchovné povolania je určený pre farské spoločenstvá a rôzne spoločenstvá Cirkvi modliace sa za povolaných a za nové povolania pre Cirkev. Jednotlivý úmysel aj s modlitbou sa odporúča predniesť pred sv. omšou, alebo pred modlitbovými stretnutiami od pondelka do nedele (ak sa ľudia modlia spoločne pred sv. omšou; vtedy je vhodné texty poskytnúť osobe, ktorá vedie modlitbu). Po úvodnom pozdrave vo sv. omši môže kňaz pripojiť aj konkrétny úmysel s myšlienkou z Posolstva pápeža Františka k 56. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania a Modlitbu odovzdanosti (str.5) sa odporúča pridať každý deň v tomto týždni. Brožúrka obsahuje tiež ruženec s úmyslami za povolania; adoráciu za duchovné povolania pre dospelých; adoráciu pre mladých s modlitbovou dynamikou na rozlišovanie povolania; list pápeža Františka k 56. Svetovému dňu modlitieb za povolania.

      Z výzvy Sv. Otca Františka zborník uvádza:  „…Spolu s vami by som sa chcel zamyslieť nad úryvkom evanjelia, ktorý vykresľuje povolanie prvých učeníkov pri Galilejskom jazere (Mk 1,16-20), a tak sa krátko zastaviť pri dvoch bodoch: prisľúbenie a risk. Dvojica bratov – Šimon a Ondrej spolu s Jakubom a Jánom – odvádzajú svoju každodennú rybársku prácu. Toto namáhavé remeslo ich naučilo poznať zákony prírody, s ktorými často musia zápasiť, keď sa zdvihne silný protivietor a loďka sa zmieta na vlnách. Ťažkú námahu niekedy oplatí hojný úlovok, inokedy
celonočná snaha nestačí k naplneniu sietí a k brehu sa vracajú unavení a sklamaní. V takýchto životných situáciách sa bežne ocitá každý z nás, reaguje na túžby svojho srdca, dúfa v plody svojho snaženia, vydáva sa na „more“ možností, aby našiel správny smer, ktorý môže uhasiť jeho smäd po šťastí…“

Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top