TÝŽDEŇ MODLITIEB ZA DUCHOVNÉ POVOLANIA

V týždni od 6. – 12. mája 2019 Vás pozývame k modlitbe za kňazské a rehoľné povolania pre Cirkev, ku ktorej nás intenzívne povzbudzuje pápež František. Subkomisia pre pastoráciu povolaní pri KBS ponúka podnety  na modlitby na  každý deň tohto týždňa: Zborník 2019. K dispozícii je aj plagát

      Zborník k Týždňu modlitieb za duchovné povolania je určený pre farské spoločenstvá a rôzne spoločenstvá Cirkvi modliace sa za povolaných a za nové povolania pre Cirkev. Jednotlivý úmysel aj s modlitbou sa odporúča predniesť pred sv. omšou, alebo pred modlitbovými stretnutiami od pondelka do nedele (ak sa ľudia modlia spoločne pred sv. omšou; vtedy je vhodné texty poskytnúť osobe, ktorá vedie modlitbu). Po úvodnom pozdrave vo sv. omši môže kňaz pripojiť aj konkrétny úmysel s myšlienkou z Posolstva pápeža Františka k 56. svetovému dňu modlitieb za duchovné povolania a Modlitbu odovzdanosti (str.5) sa odporúča pridať každý deň v tomto týždni. Brožúrka obsahuje tiež ruženec s úmyslami za povolania; adoráciu za duchovné povolania pre dospelých; adoráciu pre mladých s modlitbovou dynamikou na rozlišovanie povolania; list pápeža Františka k 56. Svetovému dňu modlitieb za povolania.

      Z výzvy Sv. Otca Františka zborník uvádza:  „…Spolu s vami by som sa chcel zamyslieť nad úryvkom evanjelia, ktorý vykresľuje povolanie prvých učeníkov pri Galilejskom jazere (Mk 1,16-20), a tak sa krátko zastaviť pri dvoch bodoch: prisľúbenie a risk. Dvojica bratov – Šimon a Ondrej spolu s Jakubom a Jánom – odvádzajú svoju každodennú rybársku prácu. Toto namáhavé remeslo ich naučilo poznať zákony prírody, s ktorými často musia zápasiť, keď sa zdvihne silný protivietor a loďka sa zmieta na vlnách. Ťažkú námahu niekedy oplatí hojný úlovok, inokedy
celonočná snaha nestačí k naplneniu sietí a k brehu sa vracajú unavení a sklamaní. V takýchto životných situáciách sa bežne ocitá každý z nás, reaguje na túžby svojho srdca, dúfa v plody svojho snaženia, vydáva sa na „more“ možností, aby našiel správny smer, ktorý môže uhasiť jeho smäd po šťastí…“

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top