NOC ČÍTANIA BIBLIE

Aj tento rok  sa deti zo ZŠ sv. Andreja-Svorada a Benedikta v Trenčíne pod vedením sr. Šimony zapojili do celoslovenskej akcie „Noc čítania Biblie“, ktorá sa konala v dňoch 3.5. – 4.5.2019. Tento rok bol zameraný na úryvok z evanjelia podľa Matúša 19, 1-10, na príbeh o Zachejovi. Do tohto príbehu účastníci vstúpili formou modlitby Lectio Divina.

Spoločne s p. kaplánom J. Hlavinom sa zamýšľali nad prečítaným a meditovaným textom. Katechézu pre deti si pripravil o. I. Cingeľ, farár gréckokatolíckej farnosti Trenčín. V príhovore im o. Igor priblížil stretnutie Ježiša a Zacheja, ako stretnutie dvoch túžob, ktoré Zacheja priviedli k obráteniu a zmene života. V ďalšej časti deti spomínaný príbeh stvárnili prostredníctvom dramatizácie. V liste Ježišovi deti vyjadrovali svoje túžby po zmene života. Pri polnočnej adorácii ich animátori v modlitbe zverili Eucharistickému Kristovi. Počas celej akcie nemohli chýbať ani športové aktivity, aby osviežili nielen ducha ale aj telo zúčastnených. Tak, ako celý program začali slávením sv. omše, tak ho aj na druhý deň ukončili sv. omšou. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top