V BOŽOM KRÁĽOVSTVE JE VŠETKO JEDNODUCHÉ

Od 31.3 do 6.4.2019 sa v Beckove konali duchovné cvičenia pod vedením exercitátora emeritného strahovského opáta p. M. Pojezdného O.Praem. Konalo si ich trinásť sestier z beckovskej komunity. Témou duchovných cvičení bolo Božie Kráľovstvo. Ponúkame Vám z nich niekoľko

myšlienok: „Nebeskému Otcovi sa zaľúbilo dať nám Božie Kráľovstvo. V Božom Kráľovstve je všetko jednoduché. Jeho logikou sú Blahoslavenstvá. Treba sa nám vrátiť k prvotnej láske, iba v pokornom srdci môže Boh robiť veľké veci. Ježiš prichádza na našu Zem ako Služobník lásky. Rast lásky v srdci umožní osobné stretnutie sa s Ježišom v Eucharistii, modlitbe, v bratoch a sestrách. Boh stále miluje človeka. Učme sa od Panny Márie zachovať si vo svojom srdci Slová Boha“

 

 

 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top