NECHAJTE MALIČKÝCH PRÍSŤ KU MNE

Čas prípravy na Veľkú noc, ktorý  prežili stretkáči z beckovského Nodamu v pôste, vyvrcholil dramatizovanou krížovou cestou  Deti sa na ňu pripravovali počas troch sobotných stretnutí pod vedením sr. Faustíny a animátorov. Na stretkách sa hovorilo o tom, čím človek môže zarmútiť Pána Ježiša, ale aj rodičov, súrodencov

či kamarátov, s ktorými sa deti denne stretávajú v škole. Každé dieťa dostalo za úlohu vyfarbiť jeden obraz zo štrnástich zastavení krížovej cesty. Touto úlohou mohli viac spoznať, čo všetko za nás Pán Ježiš vytrpel. Deti prejavili túžbu byť veľmi blízko Ježiša, keď niesol kríž – najvhodnejší spôsob, ako im to umožniť, bola dramatizovaná krížová cesta. Keď sa im rozdelili úlohy, zapájali sa slovami aj gestami do diania a cítili sa tak, ako by boli skutočne pri Pánu Ježišovi. Celú scénu umocnila dekorácia, ktorú na túto príležitosť nachystali animátorky.

 

 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top