VODCOVSTVO AKO SLUŽBA

19. októbra 2019 sa takmer všetky sestry Slovenskej provincie zúčastnili na seminári s názvom VODCOVSTVO AKO SLUŽBA. Dlhoročný vrcholový manažér,  profesionálny lektor FranklinCovey, poradca a kouč pán Marián Kolník dokázal udržať pozornosť prítomných sestier v dvoch dlhých a zaujímavých blokoch.Tému vodcovstva  rozmenenil na konkrétne podnety: Ako zvládať vlastné reakcie na  ťažké situácie v nepriaznivých okolnostiach, ako zmeniť svoj „šomravý jazyk“ a stať sa tvorcom zmeny vo svojom živote a možno aj v životoch druhých, kto je to vlastne líder, ako si má získať a udržať oheň. Pán Kolník svoje prednášky interaktívne prepájal s duchovnou oblasťou, dopĺňal ich názornými ukážkami, a sestry aktivizoval prácou v skupinách.  Foto…

P.S.: Na seminári odzneli aj myšlienky o tom, ako nás ovplyvňuje reaktívny a proaktívny jazyk…, „Líder je človek, ktorý vyjadruje hodnotu a potenciál druhého človeka tak jasne, že si to začne sám uvedomovať.“ „Horenie nie je povinné…!“

Poteší nás Váš odber!

Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top