VODCOVSTVO AKO SLUŽBA

19. októbra 2019 sa takmer všetky sestry Slovenskej provincie zúčastnili na seminári s názvom VODCOVSTVO AKO SLUŽBA. Dlhoročný vrcholový manažér,  profesionálny lektor FranklinCovey, poradca a kouč pán Marián Kolník dokázal udržať pozornosť prítomných sestier v dvoch dlhých a zaujímavých blokoch.Tému vodcovstva  rozmenenil na konkrétne podnety: Ako zvládať vlastné reakcie na  ťažké situácie v nepriaznivých okolnostiach, ako zmeniť svoj „šomravý jazyk“ a stať sa tvorcom zmeny vo svojom živote a možno aj v životoch druhých, kto je to vlastne líder, ako si má získať a udržať oheň. Pán Kolník svoje prednášky interaktívne prepájal s duchovnou oblasťou, dopĺňal ich názornými ukážkami, a sestry aktivizoval prácou v skupinách.  Foto…

P.S.: Na seminári odzneli aj myšlienky o tom, ako nás ovplyvňuje reaktívny a proaktívny jazyk…, „Líder je človek, ktorý vyjadruje hodnotu a potenciál druhého človeka tak jasne, že si to začne sám uvedomovať.“ „Horenie nie je povinné…!“

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top