VRANOVSKÝ SVIATOK SV. FRANTIŠKA

Uplynulý víkend 2.-3. októbra 2021 vo Farnosti sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou sa slávil odpust, ktorý napriek pandemickým opatreniam prebiehal veľmi pekne. Samotnej odpustovej slávnosti predchádzal deviatnik ku cti sv. Františka z Assisi a slávenie vyvrcholilo mariánskym večeradlom, modlitbou krížovej cesty v areáli farského kostola a slávnostnou Eucharistiou. Na všetkých pobožnostiach sa sestry vranovskej komunity aktívne zúčastňovali. Sv. František, oroduj za nás i za celú našu farnosť !

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top