KAŽDÝ RUŽENEC JE KROKOM VPRED K CIEĽU ŽIVOTA

Na slávnosť Nanebovzatia Panny Márie by sme mali predovšetkým oslavovať to, že Matka Božia stojí pri bráne neba a čaká tam na nás, kým neprídeme.

Pápež František hovorí, že Panna Mária je Brána do neba a tam na prahu raja na nás čaká, kým neprídeme do nebeskej otčiny.

S každým ružencom, ktorý sa modlíme, robíme o jeden krok bližšie k tomuto cieľu. Pápež to povedal pred modlitbou Anjel Pána vo sviatok Nanebovzatia Panny Márie 15. augusta 2019. „Mária, ktorá je ľudské stvorenie, jedna z nás, získala večnosť s telom aj s dušou,“ povedal a vysvetlil, že toto je ten dôvod, prečo ju voláme Brána do neba.

„Ona tam na nás čaká, ako matka vyčkáva deti, kým sa vrátia domov. Vidíme, že v raji je spolu s Kristom, novým Adamom, aj ona, Mária, nová Eva, a toto nám dáva posilu a nádej v našom putovaní tu dole..“

Pápež pokračoval, že slávnosť Nanebovzatia Panny Márie je výzvou pre nás všetkých,  a zvlášť tých, ktorí sú sužovaní pochybnosťami a smútkami, a žijú s pohľadom sklopeným dolu, nedokážu zdvihnúť zrak. Pozerajme hore, nebo je otvorené; nevyvoláva strach, už nie je viac ďaleko, lebo na prahu neba stojí matka, ktorá na nás čaká.“

Panna Mária nám sústavne pripomína: „Ste vzácni v Božích očiach; neboli ste stvorení pre malé uspokojenia sveta, ale pre veľké radosti neba“. Áno, pretože Boh je radosť, nie nuda. Boh je radosť. Nechajme sa vziať za ruku Pannou Máriou. Zakaždým, keď vezmeme do rúk ruženec a modlíme sa k nej, robíme krok napred k veľkému cieľu života.“

„Dajme sa pritiahnuť pravou krásou, nenechajme sa vyciciavať malichernosťami života, ale zvoľme si veľkosť neba. Svätá Panna Mária, Brána nebeská, nech nám pomáha hľadieť každý deň s dôverou a radosťou tam, kde je náš pravý domov, kde je ona, ktorá nás ako matka očakáva.“ Zdroj.

 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top