VZÁCNE JUBILEÁ SĽUBOV

20. novembra 2022 počas slávnostnej sv. omše na slávnosť Krista Kráľa sestry sr. Sávia, sr. Mária, sr. Ladislava a sr. Assumpta oslávili svoje strieborné a zlaté jubileum sľubov. Sláveniu predchádzala trojdňová duchovná obnova na tému vernosti Kristovi, ktorou ich sprevádzal p. Anton Kračunovský OFM.  Jubilejná slávnosť sa stala príležitosťou na stretnutie sa sestier z viacerých slovenských komunít so sestrami jubilantkami ako aj povzbudením sa vo vernosti v Kristovi.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top