ZAŽITE „NOC S BOHOM“!

Dňa 19.júna 2020 zvečera až do rána sa uskutoční v trenčianskej komunite a v kostole Notre Dame veľká akcia. Sestry sa inšpirovali našimi nemeckými sestrami v Auerbachu a povedali si: „Ideme do toho!“ Do „Noci s Bohom“, kde spolu s novým spoločenstvom mládežníkov eNDe a s kňazmi z farnosti budú tráviť tento čas zaujímavým programom, v ktorom je centrom samozrejme Boh sám. Všetko si môžete pozrieť na plagáte a srdečne pozývajú všetkých, ktorí budú chcieť kostol aj s programom navštíviť. Organizátori sa na vás tešia! Ostatné na plagáte. 

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top