NODAMSKÝ DEŇ

Zubrohlavský Nodam dňa 21. júna 2020 pripravil  pre svojich členov aj nečlenov Nodamský deň, aby deti znova zjednotil po nútenej izolácii v čase korona-krízy.  Cieľom bolo nielen vyplniť deťom voľný čas, ale tiež odbremeniť rodičov od nadmernej záťaže pri výchove a vyučovaní. Animátori si v predstihu pripravili aktivity, aby deti zabavili čo najviac na čerstvom vzduchu, hoci počasie bolo neúprosné. Stretkáči začali svojou hymnou „Budem ako strom“ a potom ich „svetoznámi chemici“ Pat a Mat očarili zaujímavými chemickými pokusmi, ktoré napodiv zafungovali. Potom sa  deti rozdelili na štyri skupiny a tie s vervou začali absolvovať stanovištia zamerané na tvorivosť, šport, intelektuálne a relaxačné hry. Deti sa dokázali zapojiť do spoločnej vybíjanej a futbalu s animátormi. V závere stretnutia sa zjednotlili pri spoločnom agapé. Ochádzani spokojní, že sa opäť mohli stretnúť s kamarátmi a animátormi. Foto…

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top