ŽENA V BOŽOM PLÁNE

Pod záštitou Školských sestier sv. Františka v Trstenej a pod vedením sr. Noemi Ondrekovej ŠSND a sr. Veroniky Mazúrovej OFS  sa uskutočnilo stretnutie žien zo Zubrohlavy, Námestova a Trstenej. Venovali sa témam ako emócie, pohľad Boha na ženu, Boží plán so ženou, krízy v živote ženy. Sr. Noemi uviedla ženy do Božieho plánu s nimi prednáškou vo svetle Teológie tela J. Pavla II. spojenú s katechézou. Druhá čast programu obsahovala online stretnutie s lektorkou Andreou Ábelovou, autorkou knihy Tajomstvo Božieho kráľovstva, ktorú si ženy vopred prečítali, aby sa na toto stretnutie pripravili. Andrea Ábelová im ponúkla svoj pohľad a východiská pre ženy v čase krízy. Ženy sa živo zdieľali so svojimi životnými výzvami. Veríme, že stretnutie pomôže prehĺbiť ženám svoj vzťah ku Kristovi a utuží vzťahy v ich rodinách.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top