STRETNUTIE ZASVÄTENÝCH V BEŇADOVE

Vo farnosti Mútne, pod ktoré patrí aj filiálka Beňadovo, sa tradične stretávajú zasvätení a kňazi, rodáci z farnosti, aby povzbudili svojich rodákov a zároveň porozprávali o svojom zasvätení a miestach pôsobenia. Aj tento rok sa na pozvanie miestneho rodáka a spirituála kňazského seminára Martina Majdu stretli zasvätení 4. marca 2023v Kostole sv. Jozefa robotníka v Beňadove.

Pred svätou omšou bola pobožnosť za nové kňazské a rehoľné povolania. Svätú omšu celebroval rektor kňazského seminára Peter Majda. Slávnostným kazateľom bol rodák vdp. Marián Majda, pôsobiaci vo Veľkom Rovnom. Vo svojej homílii uviedol: “Všetci sme povolaní do duchovného stavu, ktorý začína krstom, a do ktorého patrí rovnako aj manželstvo a práve v povolaní manželstva majú svoj základ kňazské a rehoľné povolania”.

Po svätej omši a pobožnosti sa kňazi, rehoľné sestry i bohoslovci, každý osobne veriacim trochu predstavili a porozprávali o miestach svojho pôsobenia a svojej činnosti. Po duchovnom programe nasledovalo spoločné agapé. Zdroj: KVPRS a TKKBS

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top