DUCHOVNÉ CVIČENIA SPOLUPRACOVNÍKOV DRPG

Nový Pútnický dom na Malej Skalke otvoril  svoje dvere našej Duchovnej rodine pátra Gabriela a spolu s pátrom Viktorom Locnerom, OPraem., sestrami Anežkou, Inocenciou a posledný deň aj so sr.Reginou, tu strávilo 25 našich členov nezabudnuteľný čas duchovných cvičení od 4. do 6. októbra 2019.  V prvý deň v piatok sa zišli a ubytovali v nových izbách s krásnym výhľadom do okolia. Začali krížovou cestou v prírode oproti Diecéznej svätyni. Spoločnými silami a  s pomocou najstarším  účastníkom všetci kráčali strmým chodníčkom hore. Držiac kríž odovzdávali Bohu sami seba i úmysly sestier. Počas prednášok meditovali nad dávno známymi a predsa tak potrebnými vecami – nad posvätným ružencom, modlitbou Zdravas´ Mária a nad Eucharistiou. Svätá omša ich každý deň zjednocovala s Pánom a v sobotu večer sa mohli pridať k spoločnej i celonočnej adorácii, ktorá na Skalke býva každú prvú sobotu. Ani dážď ich neodradil od prehliadky Starého kláštora benediktínov a neskôr jezuitov, kde spoločne vstúpili do posvätného ticha a vypočuli si zaujímavé sprevádzanie  pána Františka Pavlíka. Počas nedele sa sestry ujali Lectia divino a meditovali spoločne so dieľaním v skupinkách o Skalke a skalách v našom živote. Poslali aj hlasový pozdrav  sestričkám do Kazachstanu, s precíteným pozdravom  pána Greňu pre sr.Janu. Celý čas vnímali ako veľmi požehnaný a vzácny, o čom svedčia aj fotografie. Všetci účastníci a tiež aj sestry ďakujú pánu dekanovi Petrovi Beňovi za prijatie a nasadenie pre pobyt. Na pamiatku mu podarovali novú kroniku, v ktorej návštevníci nájdu mená všetkých prítomných, pretože táto skupinka patrí medzi prvých užívateľov tohto domu pre pútnikov. Foto…

sr.Anežka

Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top