DUCHOVNÉ CVIČENIA SPOLUPRACOVNÍKOV DRPG

Nový Pútnický dom na Malej Skalke otvoril  svoje dvere našej Duchovnej rodine pátra Gabriela a spolu s pátrom Viktorom Locnerom, OPraem., sestrami Anežkou, Inocenciou a posledný deň aj so sr.Reginou, tu strávilo 25 našich členov nezabudnuteľný čas duchovných cvičení od 4. do 6. októbra 2019.  V prvý deň v piatok sa zišli a ubytovali v nových izbách s krásnym výhľadom do okolia. Začali krížovou cestou v prírode oproti Diecéznej svätyni. Spoločnými silami a  s pomocou najstarším  účastníkom všetci kráčali strmým chodníčkom hore. Držiac kríž odovzdávali Bohu sami seba i úmysly sestier. Počas prednášok meditovali nad dávno známymi a predsa tak potrebnými vecami – nad posvätným ružencom, modlitbou Zdravas´ Mária a nad Eucharistiou. Svätá omša ich každý deň zjednocovala s Pánom a v sobotu večer sa mohli pridať k spoločnej i celonočnej adorácii, ktorá na Skalke býva každú prvú sobotu. Ani dážď ich neodradil od prehliadky Starého kláštora benediktínov a neskôr jezuitov, kde spoločne vstúpili do posvätného ticha a vypočuli si zaujímavé sprevádzanie  pána Františka Pavlíka. Počas nedele sa sestry ujali Lectia divino a meditovali spoločne so dieľaním v skupinkách o Skalke a skalách v našom živote. Poslali aj hlasový pozdrav  sestričkám do Kazachstanu, s precíteným pozdravom  pána Greňu pre sr.Janu. Celý čas vnímali ako veľmi požehnaný a vzácny, o čom svedčia aj fotografie. Všetci účastníci a tiež aj sestry ďakujú pánu dekanovi Petrovi Beňovi za prijatie a nasadenie pre pobyt. Na pamiatku mu podarovali novú kroniku, v ktorej návštevníci nájdu mená všetkých prítomných, pretože táto skupinka patrí medzi prvých užívateľov tohto domu pre pútnikov. Foto…

sr.Anežka

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top