AJ ŠTYRI BALCHAŠKÉ DETI PATRIA DO MILIÓNA

18.10.2021 dobročinný fond „Cirkev v núdzi“ znova pozval deti a mladých zapojiť sa do celosvetovej modlitbovej iniciatívy „Milión detí sa modlí ruženec“. V ohni skúšok, nepokojov, chudoby a pandémie, v ktorej sa Cirkev i celý svet nachádzajú, sa veriaci vo Farnosti sv. Františka Assiského v Balchaši stretli na tejto krásnej a silnej modlitbe svätého ruženca. Bolo ich len pár, pretože pandémia ich tiež obmedzuje, ale za to s úprimným srdcom sa chceli zapojiť do modlitbovej reťaze a prispieť tak do pokladnice Cirkvi. Svojou modlitbou a malou obetou chceli poslúžiť Cirkvi v núdzi podľa slov sv. pátra Pia: „Ak sa milión detí bude modliť ruženec, svet sa zachráni“. A aj štyri balchašské deti patria do toho milióna. ??

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top