RUŽENEC AKO POZDRAV MÁRII

Sestry vranovskej komunity prežili poslednú októbrovú nedeľu nevšedným – zaujímavým spôsobom. Poslali Panne Márii pozdrav cez modlitbu posvätného ruženca. Aby to bolo nevšedné a zaujímavé, každý Zdravas´ zároveň vyjadril jeden balónik. Veríme, že táto modlitba pohladila oči aj srdce a bola Panne Márii milá.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top