PROVINCIÁLNA KAPITULA V ROKU SV. JOZEFA

Celá Cirkev práve vstúpila do trojročného synodálneho procesu, v ktorom budú zapojení veriaci na úrovni diecéz a miestnych cirkví. Úlohou synody bude spoločne hľadať nové cesty pre Cirkev tretieho tisícročia. 

Aj sestry slovenskej provincie delegované svojimi komunitami sa v Roku sv. Jozefa v dňoch 16. – 17. októbra 2021 stretli na provinciálnej kapitule, kde hľadali nové cesty v prežívaní poslania a charizmy kongregácie. Provinciálnej kapitule predsedala provinciálna predstavená sr. Metoda Piatničková. V úvode povzbudila prítomné sestry k tvorivosti a otvorenosti na výzvy súčasnej doby. Mottom kapituly boli slová konštitúcií: „… aby Kristus rástol v nás  i v blížnych!“

Sestry sa počas kapituly zamýšľali nad nádejami a obavami komunít, hľadali odpovede na otázky smerovania našich diel a zároveň získavali impulzy pre to, aby obnovili svoju vášeň pre Krista. Na konci kapituly schválili nominantky na službu generálnej predstavenej, ako aj uznesenia z provinciálnej kapituly. Taktiež zvolili delegátky pre nastávajúcu generálnu kapitulu, ktorá bude v roku 2022 v Hradci Králové.

KŠSND spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top