RÝCHLOKURZ DOBRÉHO ŽIVOTA

Vranovskí šiestaci sa pod vedením našich sestier počas víkendu 25.1. – 26.1. 2019 zúčastnili na RÝCHLOKURZE  DOBRÉHO  ŽIVOTA. V tomto kurze hlavným prednášajúcim bol sám Ježiš, ktorý ich vyučoval cez svoje podobenstvá.  Verným sprievodcom počas celého kurzu bol denníček, ktorý si každý účastník

Naše trenčianske sestry Goretti a Anežka v mesiaci január 2019 zorganizovali pre miništrantov výlet do Tatier, aby zažili Chrám sv. Petra postavený z tatranského ľadu. Miništranti, p. kaplán a sestry na cestu využili pozemnú lanovku, ale na Hrebienok, kde ľadový chrám stojí, vyšľapali v hustom snehu peši.

Úroveň pôrodnosti v USA je 1.8 dieťaťa na ženu a bez imigrantov by bola oveľa nižšia. Výskumy svetových demografických údajov veľmi prekvapili samotných výskumníkov. Štúdia svetovej populácie odhalila, že plná polovica krajín sveta spadla hlboko pod úroveň

Sv. Edita prekypujúco inšpiruje moderný pohľad na ženu cez štyri dôležité myšlienky. Táto žena prekročila hranice svojej éry v tom, čo žena môže dosiahnuť. Bola filozofkou, spisovateľkou, učiteľkou a dokonca mučeníčkou v nacistickom tábore smrti.

V knihe „Boh je mladý“ Svätý Otec odhaľuje modlitbu, ktorú recituje už 40 rokov, aby sa nebral tak vážne, a aby vždy mal nádych humoru. Spolu s pápežom Františkom za múry Vatikánu vstúpili humor a veselosť, čím zatriasol zvykmi Svätej Stolice používajúcej mnoho formalít.

Požehnané tri dni sme strávili v sesterskom spoločenstve v čase od 2. do 4. januára 2018. Prvý večer sme sa zdieľali s udalosťami a zážitkami z našich komunít. Súčasťou programu bola aj formačno-vzdelávacia prednáška p. Jozefa Kotrisa na tému „Internet – výzvy a riziká“, kde sme zistili, ktorými modernými

Otázka, ktorú si potrebuješ položiť skôr, ako si kúpiš oblečenie. Osobný štýl je oveľa viac ako etikety, či cenovky. „Skromnosť je elegancia krásy!“ Keď som počul túto vetu od mexického herca Jorge Lavata, okamžite mi utkvela v mysli. A ako o tejto téze zmýšľa venezuelská dizajnérka Caroline Herrera? – „Elegancia sa nedefinuje

Stačí len pár slov, aby ste zvýšili tlak a vzali vietor z plachiet niekoho, kto rozlišuje povolanie. Poznáte scenár: priateľ prišiel na deň otvorených dverí do seminára, alebo kamarátka navštívila rehoľný dom. Absolvovali tým veľmi odvážny krok, ale nechcú sa s tým ešte deliť so svetom.

Francúzsky súd nariadil odstránenie kríža, ktorý je nad sochou Jána Pavla II.  Ruling hovorí, že kríž porušuje Francúzsky zákon o oddelení Cirkvi od štátu. Po desaťročia trvajúcej právnej bitke,  francúzsky  správny súd rozhodol, že mesto v Bretónsku odstráni kríž sponad sochy pápeža Jána Pavla II., pretože porušuje zákon z roku 1905,


Naša organizácia Kongregácia školských sestier de Notre Dame spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na www.gdpr.kbs.sk
Scroll to Top